این روز ها اعتماد سخت شده است؟

حال فرض کنید این کار شبانه روز انجام شود ، یعنی در روز تقریبا ۱۰۰۰ نفر را فالو کنید . این ۱۰۰۰ نفر به پیج شما خواهند آمد و از پیج شما دیدن می کنند و چیزی در حدود ۳۰۰ نفر از آنها شما را فالو میکنند . اساس کار ربات اینستاگرام بر همین روش استوار است . در ربات اینستاگرام ، شما پیج خود را وارد می کنید ، سپس از شما چند پیج هدف می خواد . پیج هدف همان پیج هایی می باشد که قرار است از فالوورهای آن پیج ها شما فالو کنید . یعنی اگر شما یک پیج به عنوان پیج هدف وارد کنید ، ربات اینستاگرام ، فالوورهای آن پیج را یکی پس از دیگری فالو میکند .