معایب خرید تبلیغ در پیج های بزرگ اینستاگرام

اما این روش عیوبی دارد . از جمله عیوب این روش می توان موارد زیر را ذکر کرد:
با توجه به تجربه چند ساله در اینستاگرام و مشاهده موارد مختلف، متاسفانه در بسیاری از موارد ، حتی افرادی که به صورت تضمینی این سفارش را قبول می کنند ، صاحب پیج پس از شات کردن شما ، برای شما فالوور فیک سفارش می دهد و به شما اعلام میکند که سفارش شما کامل شد! در بسیاری از موارد این مورد را به چشم دیده ام! پس لطفا به افراد ناشناس اعتماد نکنید و برای فالوور واقعی و فعال به روش آنها امیدوار نباشید.
پیج های اینستاگرام به صورت تضمینی تبلیغ نمی گیرند . یعنی اینکه پیج ها به شما تضمینی نمی دهند که فالوور شما ۱۰۰۰ عدد بالا می رود . بلکه روش آنها به صورت زمانی می باشد که مثلا می توان آن را ۱ ساعت یا بیشتر سفارش دهید که مبالغ مختلفی را پیشنهاد می دهند .
ممکن است شما با ارائه هزینه زیادی آن نتیجه دلخواه را نگیرید.