مراحل خرید ماشین

زمان تقریبی مطالعه: کمتر از یک دقیقه
سید عباس میرعظیمی
دوشنبه، 22 شهریور 1400
324
مراحل خرید ماشین
  • بازدید و کارشناسی خودرو
  • عقد قولنامه
  • مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و تعویض پلاک و برگه سبز خودرو
  • مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت سند رسمی خودرو
  • انتقال بیمه


دیدگاه شما